Абонаментно почистване на офис извън работно време: Възможно ли е

Абонаментно почистване на офис без съмнение е най-удобният и практичен начин, по който би могло да се поддържа добро ниво на хигиена в даден офис.

Проблемът идва от това, че за да се почиства качествено офиса, обикновено се създава известно неудобство и суматоха.

Решението на този проблем е да заявите абонаментно почистване на офиса извън работното време, ако това е удобно за вас и за почистващата фирма.

Абонаментно почистване на офис извън работно време: Възможно ли е наистина

Много професионални почистващи компании предлагат гъвкавост по отношение на своите графици, а също така и на своите услуги в областта на абонаментното почистване на офиси (можете да разгледате на Borisov-Clean.com).

По правило тези услуги могат да бъдат извършени извън обичайните работни часове на офисите, за да не пречат по този начин на работния процес във фирмата.

Какво да уточним, когато заявяваме абонаментно почистване на офис извън работно време

Преди да заявите извънработно почистване, следва да се свържете с професионалната фирма, която предлага абонаментно почистване на офиси и да уточните следните въпроси:

1-во: Да поискате ценова оферта

Уточнете цените и разходите, свързани с извънработното почистване. Разберете дали те са различни от тези за стандартните услуги в работно време. Ако разликата е голяма, потърсете и други оферти;

2-ро: Уточнете график

Попитайте дали почистващата фирма има налични екипи и персонал, който може да извършва абонаментното почистване на вашия офис извън работно време. Уверете се, че графикът им съответства на вашия график и изисквания;

3-то: Сигурност и достъп: Помислете добре

Разгледайте от всички страни въпросите свързани със сигурността и достъпа до вашия офис, тъй като почистващите екипи ще трябва да имат достъп до помещенията ви извън работното време. Помислете дали ще има кой да ги допусне в сградата, например пазач, портиер или ще трябва вие да отделите време за това;

4-то: Специални изисквания

Ако имате специални изисквания в абонаментното почистване на офиса, като например използване на определени почистващи продукти или техники, уверете се, че почистващата фирма може да ги изпълни и ще го прави, дори и ако не сте там за да наблюдавате процеса;

5-то: Договор

Сключете писмен договор с почистващата фирма, в който са посочени условията, цените и графикът за извънработното почистване.

Ако постигнете споразумение, ще останете доволни от резултатите

Абонаментното почистване на офиса в извънработно време може да бъде удобно, тъй като не влияе на продуктивността на служителите по време на работния ден.

Работете със сигурна и надеждна фирма за почистване, която разбира вашите специфични изисквания и може да предостави услуга, която отговаря на вашите конкретни нужди.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *