Чуждестранни граждани и правата им за регистрация на фирма в България!

Регистрация на фирма в страната от чуждестранно лице! Да, освен български граждани в България могат да развиват бизнес и чуждестранни лица. Те имат правото да регистрират фирми у нас съгласно българското законодателство, като подлежат на данъчно облагане, санкции и прочие, ако е нужно. С оглед на развитието на икономиката у нас, инвестициите на чуждестранни лица са добре дошли. Когато дадена международна компания или фирма с опит и традиции в дадена дейност искат да инвестират у нас – това е напълно възможно. Те могат да открият клон на фирмата си, да открият офис или да създадат една напълно нова компания базирана в страната. За чуждестранните граждани важат същите правила по регистрация на фирма, както и за българските. Има и няколко допълнителни условия, които трябва да бъдат изпълнени и за тях ще прочетете в следващите редове… – http://smallbusiness.bg/registracija-na-firmi-100-lv.html .

Регистрация на фирма от чуждестранно лице – как се прави?

Започвайки разговора по регистрация на фирми у нас от лица с чуждо гражданство – има два варианта. При единият лицето с чуждо гражданство е физическо лице и идва до България да регистрира фирма или го прави дистанционно. Във втория случай при регистрацията става въпрос за юридическо лице, тоест вече съществуваща фирма, която открива дъщерно дружество в България да речем.

За регистрация на фирма от чуждестранно лице, което е физическо нещата се припокриват с тези в документацията за местни лица. Нужно е човека да носи личните си документи (ако е гражданин на Европейски съюз – лична карта, ако е друг гражданин -паспорт) и да се попълнят формите за откриване на ЕООД или ООД (един собственик или повече от един собственик!). Различното тук за внасянето на документите в Търговския регистър е едно – нужно е документите да са оформени на два езика: български и майчиния на чужденеца или поне на английски! Документите и собственоръчния подпис на лицето от чужд произход се заверяват нотариално и процедурата по вписване се задвижва.

Регистрация на фирма в България от чуждестранни юридически лица е малко по-сложен процес и се различава от предходно обяснената. Нужно е представянето на документ, който изрично да покаже актуалното състояние на дадената чужда фирма (в тамошния регистър). Само чрез него, може да се направят постъпки за оформяне на дъщерна фирма у нас. Освен това съдружниците в чуждата фирма трябва да назначат и упълномощят лице, което единодушно са избрали, да ги представлява у нас. Тоест да направи постъпки за откриване на клон на фирма или дъщерна фирма, да подписва документи и да комуникира с банкови институции. Общо взето нещата за регистрация на фирма от този тип се оскъпяват понеже се правят преводи, прави се легализация на документи и евентуално се ползват пощенски услуги. Ако искате професионално и адекватно регистриране на фирма у нас от чужди лица, доверете се на Глобал Вижън! Условията за това ще намерите на сайта им smallbuisness.bg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *