Tag Archives: регистрация на фирма

Чуждестранни граждани и правата им за регистрация на фирма в България!

Регистрация на фирма в страната от чуждестранно лице! Да, освен български граждани в България могат да развиват бизнес и чуждестранни лица. Те имат правото да регистрират фирми у нас съгласно българското законодателство, като подлежат на данъчно облагане, санкции и прочие, ако е нужно. С оглед на развитието на икономиката у нас, инвестициите на чуждестранни лица са добре дошли. Когато дадена международна компания или фирма с опит и традиции в дадена дейност искат да инвестират у нас – това е напълно възможно. Те могат да открият клон на фирмата си, да открият офис или да създадат една напълно нова компания базирана в страната. За чуждестранните граждани важат същите правила по регистрация на фирма, както и за българските. Има и няколко допълнителни условия, които трябва да бъдат изпълнени и за тях ще прочетете в следващите редове… – http://smallbusiness.bg/registracija-na-firmi-100-lv.html .

Continue reading Чуждестранни граждани и правата им за регистрация на фирма в България!