Tag Archives: климатизация

Качествена вентилация като част от процесите по климатизация в големи сгради

От съществено значение за всяко по-голямо архитектурно пространство е максималната реaлизация на всички системи свързани с качествената климатизация. Вентилацията като важна компонента от целия процес може да бъде приведена до работа в най-ефективни са сградата параметри, затова от от МАРКАН ПРО съставихме този списък от три точки, които са от решаващо значение за продължителността и ефективността на системата.

Continue reading Качествена вентилация като част от процесите по климатизация в големи сгради