Сугестопедия и личната мотивация

Курсове по Английски език със Сугестопедия

Методът за изучаване на английски език, който е известен под името сугестопедия, през последните години преживя изключително бързо популяризиране. Той стана известен сред хора от цял свят от различни възрасти и култури. Сред основните предимства на тази методика се изтъкват възможността да се изучи по-голям обем материал за сравнително кратко време и това, че този материал може да се възприеме лесно и с по-малко усилия.

Макар и да приписват на сугестопедията изключителни свойства и качества, в този метод несъмнено няма нищо нереалистично и свръхестествено. Всичко е напълно реално и възможно, съвсем в границите на нормалното. Какво всъщност отличава тази технология за изучаване на английски език?

Тайната е в личната мотивация

Според учените, които са ангажирани с анализирането на този начин за изучаване на чужди езици, най-силна роля в изключителния успех на сугестопедията е използването на личната мотивация. Специалистите в областта твърдят, че именно умението да се борави с мотивацията на индивида прави всичко това толкова успешно като начин за изучаване на език.

Личните интереси и хобита

Метода използва личните интереси и хобита на хората, защото по този начин те се амбицират да възприемат допълнителна информация. Доказано е, че когато човек чете или изучава нещо свързано със своето хоби и интереси, възможността да се възприемат нови знания значително се увеличава. Така човек може да отбележи много по-голям напредък, използвайки своята страст в друга област.

Няма домашни при изучаване езици

В процеса на обучение по английски чрез сугестопедия, учениците не се затормозяват с допълнителна работа за дома. Домашни няма, а вместо това се използва максимално времето прекарано на курса. Когато обучаващите се напуснат самия курс, те вече напълно разполагат с времето си, с което се постига един прекрасен баланс между работа и почивка. Липсата на домашни стимулира личната мотивация на учещите да се ангажират с по-активно със задачите си докато са на самия курс.

Амбициозна образователна цел

Мотивацията е много добра и по отношение на количеството изучени думи и граматика. Те заедно създават пред учениците една среда, в която учаези, които са завършили обикновен курс по английски.

Без умора

Когато обучаващите се работят без да достигат до ниво на изключителна умора, те определено могат да поддържат едно много по-високо ниво на лична мотивация. Факт е, че когато човек е изтощен усещането му за амбиция и мотивираност драстично намалява.

По тази причина в тази методика се набляга на това, че не бива да се допуска никаква преумора. По този начин става по-бързо и лесно покачването на градуса на настроението, следователно и на усещането за амбицираност и и собствена мотивация.

Ако искате вашето дете да научи бързо и лесно английски език, то можете да се свържете с експертите от сугестопедичен център “Пеперудени Криле” София, които да ви помогнат да получите по-добри резултати от обикновените курсове, благодарение на своя иновативен подход към ученето на чужди езици.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *